Những điều cần biết về rác thải và tái chế ở Nhật Bản

Vấn đề xử lý rác thải ở Nhật Bản phức tạp hơn ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Ở nơi công cộng, Chính phủ đặt nhiều thùng thu gom theo từng loại rác khác nhau trên đường phố và hầu hết số rác đó được tái chế. Ở các khu dân cư, vấn đề rác thải được quản lý rất chi tiết và theo quy định riêng của mỗi khu phố. Để giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi tập hợp trong bài viết dưới đây tất cả những thông tin ít người biết về vấn đề rác thải ở Nhật Bản.

Tokyo

Mẹo du lịch

Thông tin trong bài viết được cập nhật tại thời điểm công bố

Vi

Ngắm cảnh

Khách sạn

Mua sắm

Tìm kiếm nhà hàng