People of Japan

"People of Japan" là một dự án giới thiệu về những con người khác nhau đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản như thợ thủ công truyền thống, những nghệ sĩ mới nổi, những nhà khởi nghiệp muốn thay đổi thế giới bằng những ý tưởng mới lạ, hay chủ của các cửa hàng nổi tiếng. Thông qua các cuộc phỏng vấn với những con người này, bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu thêm về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp mà còn có thể khám phá những câu chuyện thú vị, cảm xúc và hy vọng ẩn sau những thành công của họ. Bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới sau khi đọc những câu chuyện này, vì vậy đừng bỏ qua những bài viết thú vị tại "People of Japan" nhé!