Toàn quốc

Văn hoá Nhật Bản

20 Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Oiran

Có lẽ bạn đã nghe nói về từ "Oiran" nhưng không mường tượng rõ nó là gì? Dưới đây là 20 sự thật để giải thích về văn hóa độc đáo của Oiran!

Vi

Ngắm cảnh

Khách sạn

Mua sắm

Tìm kiếm nhà hàng