ทั่วประเทศ

เจาะลึกญี่ปุ่น

10 ข้อควรเอาใจใส่เมื่อเข้าไหว้สักการะศาลเจ้าที่ญี่ปุ่น

"ศาลเจ้า คือสถานที่ที่สักการะบูชาเทพเจ้าประจำพื้นที่นั้นๆ โดยมีรากฐานมาจากคำสอนของศาสนา "ชินโต" ของญี่ปุ่นโบราณ (วิธีการสังเกตุง่ายๆ คือ ศาลเจ้าจะมีเสาประตู Torii) ได้มีโอกาสเข้าสักการะศาลเจ้าทั้งที มาเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง แสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้า และเข้าสักการะกันเถอะ !"

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร