ฮอกไกโด

อาหารการกิน

ร้านราเมน 18 แห่งในฮอกไกโดที่คนท้องถิ่นต่างก็แนะนำ

ไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด หากจะพูดว่าอาหารท้องถิ่นของฮอกไกโดนั่นก็คือราเมน ฮอกไกโดมีที่ผลิตพิเศษหลากหลายจึงได้พัฒนาราเมนสูตรเฉพาะของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อนๆ ทุกคนต้องมาลิ้มลอ รสชาติเฉพาะของแต่ละพื้นที่กันให้ได้นะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร