Toàn quốc

Ngắm cảnh

Phải Làm Gì Khi Xảy Ra Động Đất ở Nhật Bản: Các Bước Cơ Bản

Mỗi năm, hàng ngàn trận động đất xảy ra tại Nhật Bản. Hầu hết các trận động đất diễn ra với sức ảnh hưởng nhỏ khiến bạn có thể không chú ý đến chúng. Tuy nhiên, là một quốc gia dễ bị động đất, luôn có khả năng xảy ra một trận động đất lớn ở Nhật Bản. Ở đây, chúng tôi sẽ nêu các bước cơ bản cần thực hiện nếu xảy ra trận động đất lớn trong khi bạn đang ở Nhật Bản và cách thức giữ an toàn.

Vi

Ngắm cảnh

Khách sạn

Mua sắm

Tìm kiếm nhà hàng