Toàn quốc

Mẹo du lịch

Cách Thưởng Thức Hoa Anh Đào Tại Nhật Bản: Hướng Dẫn Toàn Diện Về Nghi Thức Hanami

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Nhật Bản vào mùa xuân để tham gia vào phong tục độc đáo của Nhật Bản có tên là "hanami" (ngắm hoa). Tuy nhiên, khi số người tăng lên, thì cũng tăng lên số người vô tình gây ra hỗn loạn bởi coi thường nghi thức hanami cơ bản. Vì vậy, đây là một hướng dẫn toàn diện về nghi thức hanami. Hãy đọc nó để thưởng thức hoa anh đào trong khi vẫn tôn trọng cách cư xử của người Nhật!

Vi

Ngắm cảnh

Khách sạn

Mua sắm

Tìm kiếm nhà hàng