Trang này tập hợp các bài viết về những địa điểm nghỉ trọ ở Núi Takao-san. Tại đây bạn có thể tìm kiếm thông tin về các khách sạn được đề xuất, khách sạn tình yêu, khách sạn cho người đi công tác, cũng như thông tin về các ryokan (nhà trọ kiểu Nhật).

Bài viết mới về Khách sạn

tìm kiếm trong Khách sạn Núi Takao-san