Toàn quốc

Ẩm thực

50 Thực Đơn McDonald's Chỉ có ở Nhật Bản

Bạn đã thử bao nhiêu chiếc burger trong số này? Bạn muốn thử bao nhiêu chiếc? Hãy xem các thực đơn McDonald’s mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở Nhật Bản sau đây!

Vi