Toàn quốc

Mua sắm

20 sản phẩm làm đẹp bạn có thể mua tại nhà thuốc ở Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước với rất nhiều các quầy thuốc ở khắp nơi. Bạn có thể dễ dàng mua thuốc tại các quầy thuốc này, nhưng bạn có biết rằng ở đó còn có cả 20 sản phẩm làm đẹp?

Vi

Ngắm cảnh

Khách sạn

Mua sắm

Tìm kiếm nhà hàng