คามาคุระ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

50 สิ่งที่ต้องไปสัมผัสที่ Shonan และ Kamakura

Shonan/Kamakura จาก Tokyo ไม่ถึง 1 ชั่วโมง มาสัมผัสประสบการณ์ที่ต่างจากในเมืองเช่น วัดและศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและทะเล Shonan กันเถอะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร