ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

สถานที่ตั้งแคมป์ 10 แห่งในญี่ปุ่นที่ปลอดภัยและฟินสุด ๆ !

เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่น ท่านอาจจะนึกถึงแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างรถยนต์ ตึกรามบ้านช่อง รวมถึงผู้คน เราก็มีอะไรจะมาบอกกับทุกท่านที่คิดเช่นนั้นว่าประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นป่า และอัตราส่วนป่ายังอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก อีกทั้ง ความยาวแนวชายฝั่งทะเลยังอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกอีกด้วย ซึ่งในญี่ปุ่นนั้นมีสถานที่ตั้งแคมป์อยู่มากมายหลากหลายประเภทที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนะ ในคราวนี้ เราจะมาแนะนำสถานที่ตั้งแคมป์ที่แม้แต่ชาวต่างชาติก็ใช้บริการได้อย่างสบายใจให้ทุกท่านได้รู้จักไปด้วยกัน!

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร