ตะลุยชม 18 ที่เที่ยวมรดกโลก UNESCO ในญี่ปุ่น!!

ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันมีสถานที่ที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลก 18 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ทางวัฒนธรรม 14 แห่ง และ สถานที่ทางธรรมชาติอีก 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีก 11 แห่งที่มีแนวโน้มว่าจะถูกจดทะเบียนในอนาคตอีกด้วย

ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร