ตะลุยชม 18 ที่เที่ยวมรดกโลก UNESCO ในญี่ปุ่น!!

ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันมีสถานที่ที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลก 18 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ทางวัฒนธรรม 14 แห่ง และ สถานที่ทางธรรมชาติอีก 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีก 11 แห่งที่มีแนวโน้มว่าจะถูกจดทะเบียนในอนาคตอีกด้วย

ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

1. อนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาในบริเวณวัดโฮริว [จังหวัดนารา] (1993)

PIXTA

ในบริเวณวัดโฮริว จังหวัดนารา มีอนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาอยู่ 48 แห่ง โดย 21 แห่งอยู่ภายในวัดโฮริวและวัดฮคคิ อนุสรณ์สถานนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 7 หรือต้นศตวรรษที่ 8 เป็นอนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาแห่งแรกในญี่ปุ่นและว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

[อนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาในบริเวณวัดโฮริว, Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area]

เว็บไซต์ (วัดโฮริว): http://www.horyuji.or.jp/horyuji_e.htm

เว็บไซต์ (วัดฮคคิ): http://www.horyuji.or.jp/hokiji_e.htm

2. ปราสาทฮิเมจิ [จังหวัดเฮียวโกะ] (1993)

PIXTA

ปราสาทฮิเมจิ หรือ ฮิเมจิโจ คือผลงานชิ้นโบว์แดงทางด้านสถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นจากไม้ และยังเป็นรู้จักกันในชื่อปราสาทชิราซากิ หรือปราสาทนกกระสาขาว เนื่องจากความสง่างามของตัวปราสาทและสีขาวของกำแพงประสาทนั้นเอง

[ปราสาทฮิเมจิ, Himeji-jo]

เว็บไซต์: http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castle.html

3. เทือกเขาชิราคามิ [จังหวัดอาโอโมริ, อากิตะ] (1993)

Eiichi Kimura/Flickr

เทือกเขาชิราคามิมีพื้นที่ป่าต้นบีชธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย วางตัวยาวตั้งแต่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อ 8000 ถึง 12000 ปีก่อน และเป็นป่าที่ไม่ยังถูกมนุษย์เข้าไปรุกราน เกิดเป็นทิวทัศน์ที่หาดูได้ยากและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดอีกด้วย

[เทือกเขาชิราคามิ, Shirakami-Sanchi]

4. เกาะยาคุชิมะ [จังหวัดคาโกชิม่า] (1993)

Carlos Donderis/Flickr

เกาะยาคุชิมะ คือเกาะที่อยู่ห่างจากภูมิภาคคิวชูไปทางตอนใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร มีต้นซีดาร์ที่มีอายุมากกว่า 1000 ปีเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้บนเกาะยังมีระบบนิเวศที่เฉพาะตัวซึ่งเกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีภูเขาที่สูงถึง 2000 เมตร

[เกาะยาคุชิมะ, Yakushima]

5. อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ [จังหวัดเกียวโตและชิกะ] (1994)

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ เป็นแหล่งมรดกโลกที่ประกอบด้วยอนุสรณ์สถาน 17 แห่งซึ่งอยู่ในกรุงเกียวโต เมืองอูจิและเมืองโอตสึ อนุสรณ์สถานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 ถึง 17 ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเกียวโตเป็นเมืองหลวงในอดีตของญี่ปุ่น จึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและมีอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียงมากมายวางตัวกระจายอยู่ทั่วเมืองเช่น วัดคิโยมิซุ วัดเบียวโดอินและวัดคิงคะคุจิเป็นต้น

[อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ, Historic Monuments of Ancient Kyoto]

6. หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะและโกคายามะ [จังหวัดกิฟุ, โทยามะ] (1995)

PIXTA

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะและโกคายามะเป็นมรดกโลกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมบ้านหลังคามุงจากของเกษตรกรในอดีต หรือที่เรียกว่า กัชโชะซูคูริ (Gassho zukuri) ซึ่งเกิดจากการปรับตัวให้เข้าสภาพอากาศที่รุนแรง สถาพสังคมและเศรษฐกิจในสมัยก่อน อาคารที่เก่าแก่ที่สุดว่ากันว่ามีอายุกว่า 400 ปีเลยทีเดียว

[หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะและโกคายามะ, Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama]

เว็บไซต์: http://www.gokayama-info.jp/en/gokayama.html

7. อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า (เก็นบาคุโดม) [จังหวัดฮิโรชิม่า] (1996)

Hansel and Regrettal/Flickr

เก็นบาคุโดม (Genbaku Dome) คือโครงสร้างที่หลงเหลือจากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 อนุสรณ์สถานนี้แสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู และยังตอกย้ำคนรุ่นหลังถึงความสำคัญของสันติภาพโลกอีกด้วย

[อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า, Hiroshima Peace Memorial]

เว็บไซต์: http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/dome/genre/1001000050007/index.html

8. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ [จังหวัดฮิโรชิม่า] (1996)

8

Floyd Manzano/flickr

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เป็นสถานที่สำคัญของลัทธิชินโต โดยตัวศาลเจ้าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 โดยคิโยโมริแห่งไทระ ซะมุไรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นปกครองประเทศ วิวทิวทัศน์ของศาลเจ้าและทะเลเป็นฉากหลัง เป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นี้และญี่ปุ่น

[ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ, Itsukushima Shinto Shrine]

9. อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ [จังหวัดนารา] (1998)

9

Pasha C/flickr

กรุงนาราเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายหลายที่เช่นเดียวกับกรุงเกียวโต ทั้งนี้ในอดีตเมืองหลวงในนารามีชื่อว่า เฮอิโอเคียว (Heio-kyo) ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามเมืองหลวงของจีน ประกอบด้วย 8 สถานที่สำคัญเช่น วัดโทไดจิ (Todai-ji) วัดยาคูชิจิ (Yakushi-ji) และพระราชวังนาราเป็นต้น

[อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ, Historic Monuments of Ancient Nara]

เว็บไซต์ : http://narashikanko.or.jp/en/isan/index.html

10. ศาลเจ้าและวัดของนิกโก้ [จังหวัดโทชิกิ] (1999)

Richard, enjoy my life!/Flickr

แหล่งมรดกโลกในนิกโก้ประกอบด้วยศาลเจ้า 2 ศาลและ วัดพุทธอีก 1 วัดคือ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu) ศาลเจ้าฟุทาระซัน (Futarasan) และวัดรินโนจิ (Rino-ji) ทั้งนี้ศาลเจ้าโทโชกุถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาโทกูงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น นอกจากนี้นิกโก้ยังเป็นสถานที่ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับโชกุนสกุลโทกูงาวะอีกด้วย

[ศาลเจ้าและวัดของนิกโกะ, Shrines and Temples of Nikko]

เว็บไซต์ (ศาลเจ้าโทโชกุ): http://www.toshogu.jp/english/index.html

11. แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว [จังหวัดโอคินาวะ] (2000)

PIXTA

อาณาจักรรีวกีวคือจุดแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งกุซุกุนี้จึงเต็มไปด้วยรูปแบบอาคารที่มีสีสันฉูดฉาด หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

[แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว, Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu]

เว็บไซต์ : http://en.okinawastory.jp/learn/heritage/

12. แหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ [จังหวัดมิเอะ, นารา, วากายามะ] (2004)

Christopher Chan/Flickr

แหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่งภายในป่าคิอิซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางแสวงบุญที่มีความยาวกว่า 300 กิโลเมตร ทั้งนี้สถานที่เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานอย่างมีเอกลักษณ์ระหว่างศาสนาพุทธและชินโตของญี่ปุ่นอีกด้วย

[แหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ, Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range]

เว็บไซต์ : http://www.pref.wakayama.lg.jp/sekaiisan/english/e-kiisanti.html

13. อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ [ฮอกไกโด] (2005)

Sendai Blog/Flickr

อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่อยู่อาศัยของนกใกล้สูญพันธุ์มากมายหลายชนิด ป่าอันเขียวชอุ่มและมหาสมุทรเกิดเป็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นสวยงาม

[อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ, Shiretoko]

เว็บไซต์: http://www.shiretoko.asia/world/index.html

14. เหมืองเงินอิวามิกินซัน [จังหวัดชิมาเนะ] (2007)

PIXTA

เหมืองเงินอิวามิกินซันเคยเป็นแหล่งผลิตแแร่เงินสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1526 และถูกใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 400 ปี และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทษญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตแร่เงินได้มากที่สุดในโลกในช่วงศตวรรษที่ 16 - 17 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศผ่านการค้าขาย

[เหมืองเงินอิวามิกินซัน, Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape]

เว็บไซต์: http://www.ginzan-wm.jp/en

15. ฮิราอิซูมิ – แหล่งวัด สวนและโบราณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขาวดีตามหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา [จังหวัดอิวาเตะ] (2011)

PIXTA

ฮิราอิซูมิ คือจุดศูนย์กลางทางด้านการเมืองทางตอนเหนือของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 ภายในประกอบด้วยวัดและสวนจำนวนมากซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาและแนวคิดในการสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบของศาสนาพุทธตามความเข้าใจในสมัยนั้น

[ฮิราอิซูมิ, Hiraizumi]

เว็บไซต์: http://www2.pref.iwate.jp/~hp0907/english/index.html

16. หมู่เกาะโอกาซาวาระ [โตเกียว] (2011)

Ippei & Janine Naoi/Flickr

หมู่เกาะโอกาซาวาระ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กใหญ่มากมายถึง 30 เกาะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางใต้ประมาณ 1000 กิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของนกที่ถูกชึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์กว่า 195 สายพันธุ์

[หมู่เกาะโอกาซาวาระ, Ogasawara Islands]

เว็บไซต์: http://www.ogasawaramura.com/en/

17. ภูเขาฟูจิ [จังหวัดชิซูโอกะ, ยามานาชิ] (2013)

Go Uryu/Flickr

ภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอดีต ทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขานี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

[ภูเขาฟูจิ, Mount Fuji]

เว็บไซต์: http://www.fujisan-3776.jp/english/index.html

18. โรงงานทอด้ายโทมิโอคะ และบริเวณโดยรอบ [จังหวัดกุนมะ] (2014)

Kuruman/Flickr

โรงงานทอด้ายโทมิโอคะ ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยรัฐบาลเมจิ ในฐานะหนึ่งในโรงงานทอด้ายแรกของญี่ปุ่นที่นำเอาเครื่องจักรของตะวันตกมาใช้ในการผลิต ด้ายคุณภาพสูงที่ถูกผลิดและส่งออกจากโรงงานทอด้ายแห่งนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

[โรงงานทอด้ายโทมิโอคะ และบริเวณโดยรอบ, Tomioka Silk Mill and Related Sites]

เว็บไซต์ : http://www.tomioka-silk.jp/hp/en/index.html

ปัจจุบันในญี่ปุ่น มีมรดกโลกอยู่ทั้งหมด 18 แห่ง อย่างไรก็ตามยังความเป็นไปได้สูงที่สถานที่อื่นๆ จะถูกจดทะเบียนขึ้นมาเป็นมรดกโลกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะฮาชิมะ (Hashima Island or Gunkanjima) ซึ่งเป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือ การผลิตถ่านหินและการผลิตเหล็กกล้าในสมัยเมจิ

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

ค้นหาร้านอาหาร