ชินะงะวะ

อาหารการกิน

9 ร้านกินดื่มอิซากายะห้ามพลาดที่สถานี Shinagawa ก่อนทริปชิงกันเซ็นของคุณ

สถานี Shinagawa เป็นสถานีที่มีผู้คนจอแจ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของรถไฟหลายสาย รวมถึงรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น วันนี้เราจึงขอเสนอร้านกินดื่มหรือที่เรียกว่า "อิซากายะ" 9 แห่งรอบๆ สถานี Shinagawa ค่ะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร