ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

8 ภูเขาไฟที่ยังมีพลังในญี่ปุ่น! แต่ละลูกมีข้อดีอะไรกันนะ

ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากมาย เพราะเป็นประเทศแห่งเกาะภูเขาไฟนั่นเองค่ะ ในบรรดาภูเขาไฟเหล่านี้ยังมีบางลูกที่มีพลังอยู่และนำพาสิ่งดีๆ มาให้คนญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดคงเป็นบ่อน้ำพุร้อนและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร