โทโฮคุ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

8 บ่อน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ

ขอต้อนรับสู่โลกแห่งบ่อน้ำพุร้อนในโทโฮคุ เราได้คัดสรร 8 บ่อน้ำพุร้อนมาแนะนำ ไม่เพียงแค่จากความนิยมของแต่ละบ่อน้ำพุร้อน แต่เรายังคัดสรรโดยคำนึงถึงลักษณะเด่นของสภาพแวดล้อมและความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร