เกียวโต

ช็อปปิ้ง

20 ของฝากแนะนำจากเกียวโตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

"เกียวโต" จุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่จับตาจากทั่วโลก ทุกปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมจำนวนมาก ขอแนะนำของฝากเฉพาะของเมืองเกียวโตที่ควรซื้อในขณะนี้

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร