Tổng hợp các video cung cấp thông tin liên quan đến Nhật Bản như ẩm thực, điểm ngắm cảnh, nghệ thuật truyền thống, các hoạt động ngoài trời, mẹo du lịch,...