ทั่วประเทศ

เคล็ดลับ

9 สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วยตอนเที่ยวญี่ปุ่น

หลังจากที่เตรียมหาข้อมูลที่เที่ยวและที่กินเสร็จแล้ว ก็ได้เวลาจัดสัมภาระ แน่นอนว่ากระเป๋าสตางค์ สมาร์ทโฟน และพาสปอร์ตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่พอจะได้ไปเที่ยวเข้าจริงๆ ก็น่าจะมีหลายคนที่กังวลว่าควรเอาอะไรไปอีกดี ถ้าไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าแล้วเกิดลืมของขึ้นมา ก็อาจทำให้ต้องเสียเวลาสำหรับทริปการท่องเที่ยวอันมีค่าได้ ดังนั้นมาเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นไว้ล่วงหน้า แล้วมาสนุกไปกับการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกสบายกันเถอะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร