ธรรมเนียมปฏิบัติในการสักการะศาลเจ้าญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม

'Jinja' หรือศาลเจ้าญี่ปุ่นเป็นศาสนสถานในลัทธิชินโต และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ พื้นที่ทั้งหมดภายในหลังซุ้มประตูโทริอิ (ซุ้มประตูแบบญี่ปุ่น) ถือว่าเป็น 'อาณาเขตของศาลเจ้าที่ซึ่งเทพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่อย่างสงบ'

ทั่วประเทศ

เคล็ดลับ

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร