โอกินาว่า

ช็อปปิ้ง

6 ของฝากขึ้นชื่อของโอกินาว่า ที่ดูยังไงก็ญี่ปุ๊นญี่ปุ่น!

จังหวัดโอกินาว่าที่มีสเน่ห์เรื่องเครื่องปรุงโดดเด่นเฉพาะตัวและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมไปถึงอากาศที่อบอุ่น ที่โอกินาว่ามีของฝากมากมายที่ใช้ศิลปะที่สืบทอดต่อกันมาหรือส่วนผสมเฉพาะที่หาได้แค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้น ในครั้งนี้จะขอแนะนำของฝาก 6 ชนิด ที่พลาดไม่ได้ในโอกินาว่า

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร