[อัพเดต 9 มี.ค.] เช็กด่วน! ลิสต์สายการบิน ยกเลิกตั๋ว-เลื่อนเที่ยวบินไปกลับญี่ปุ่นฟรี! สู้โควิด19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด19 ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็น ทางกระทรวงสาธารณสุขไทยก็ได้มีการออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น ต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เพื่อให้สอดรับกับมาตรการเหล่านี้ หลายสายการบินได้ออกนโยบายให้ผู้โดยสารสามารถเลื่อนตั๋วหรือยกเลิกเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ให้คนที่จองตั๋วแล้วได้อุ่นใจว่าไม่ต้องทิ้งตั๋วอย่างแน่นอน วันนี้ทีมงาน tsunagu Japan ได้รวบรวมมาให้ว่ามีสายการบินไหนประกาศออกมาแล้วบ้าง มาเช็กไปพร้อมๆ กันเลย

ทั่วประเทศ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขโดยละเอียดกับสายการบินอีกครั้ง

การบินไทย (Thai Airways)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (นาริตะ, ฮาเนดะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ, เซนได, ซัปโปโร) ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่ซื้อภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563

การเลื่อนตั๋ว: สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

การยกเลิกตั๋ว: ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกตั๋ว

เว็บไซต์สายการบินhttps://www.thaiairways.com/en/news/news_announcement/news_detail/ticketing-procedures_covid19.page

แจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่ซื้อก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563

การเลื่อนตั๋ว: สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การยกเลิกตั๋ว: สามารถขอรับค่าโดยสารคืนได้เต็มจำนวนทั้งก่อนและหลังวันเดินทาง โดยจะต้องขอคืนเงินภายในเวลา 1 ปี 30 วันหลังวันเดินทาง

เว็บไซต์สายการบิน: https://www.th.jal.co.jp/thl/en/info/2020/inter/200221/

เอเอ็นเอ (ANA)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่ซื้อภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563

การเลื่อนตั๋ว: สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การยกเลิกตั๋ว: สามารถขอรับค่าโดยสารคืนได้เต็มจำนวนทั้งก่อนและหลังวันเดินทาง โดยจะต้องขอคืนเงินภายในเวลา 1 ปี 30 วันหลังวันเดินทาง

เว็บไซต์สายการบิน: https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info_branch_g.jsp?infoID=th_t20200221150052&info_tool_flag=1&fbclid=IwAR3g_bmxbfvg1y1udv6GU3whmEm7OJFp9Jg35XC17EutyTPYORph47jJ1pc

ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่ซื้อภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563

การเลื่อนตั๋ว: สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การยกเลิกตั๋ว: ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกตั๋ว

เว็บไซต์สายการบิน: https://www.lionairthai.com/th/press_release/2020/02/26/ไทย-ไลอ้อน-แอร์-ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19-ในประเทศญี่ปุ่น-สิงคโปร์และไต้หวัน?fbclid=IwAR13idlUejIpborbA7zzzAWj1Cpyzvy_r9TzLjvhxB1Z7E0m7CMeMLZ10J8

นกสกู๊ต (Nok Scoot)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, ซัปโปโร) ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

การเลื่อนตั๋ว:

  • เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียวนาริตะ/โตเกียวนาริตะ - กรุงเทพฯ สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - โอซาก้า สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  • เส้นทางโอซาก้า - กรุงเทพฯ สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - ซัปโปโร/ซัปโปโร - กรุงเทพฯ สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563

การยกเลิกตั๋ว: สามารถขอรับค่าโดยสารคืนได้เต็มจำนวน โดยจะได้รับเงินคืนเป็นวงเงินสำหรับใช้ซื้อตั๋วโดยสารในครั้งถัดไป วงเงินมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

เว็บไซต์สายการบิน: https://www.nokscoot.com/th/bookingpolicycn/

นกแอร์ (Nok Air)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ฮิโรชิม่า ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่ซื้อภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2563 โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทางเดิม

การเลื่อนตั๋ว: สามารถขยายวันเดินทางใหม่ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การยกเลิกตั๋ว: ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกตั๋ว

เว็บไซต์สายการบิน: https://www.facebook.com/nokairlines/photos/a.111132822255366/2742671489101473/?type=3&theater

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)

เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (โตเกียว, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ, ซัปโปโร) ขาไปและกลับ

เงื่อนไข: ต้องเป็นตั๋วที่มีกำหนดเดินทางระหว่างภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทางเดิม

การเลื่อนตั๋ว: สามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเลื่อนภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ

การยกเลิกตั๋ว: สามารถขอรับค่าโดยสารคืนได้เต็มจำนวน โดยจะได้รับเงินคืนเป็นวงเงินสำหรับใช้ซื้อตั๋วโดยสารในครั้งถัดไป วงเงินมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 

เว็บไซต์สายการบิน: https://newsroom.airasia.com/news/thai-airasia-x-offers-options-for-travelers-to-south-korea-and-japan-th

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ทีมงาน tsunagu Japan ได้รวบรวมมาให้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านที่มีแพลนว่าจะเดินทางมาญี่ปุ่นแล้วอาจพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกทริป

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ข้อมูลอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้วย ขอแนะนำให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แล้วค่อยมาเที่ยวญี่ปุ่นกันเมื่อสถานการณ์การระบาดสงบลงกัน! 

หากมีคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบทความของเรา สามารถติดต่อและติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ได้เลย !

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

ค้นหาร้านอาหาร