[คู่มือฉบับสมบูรณ์] แนะนำการเช่ารถยนต์ในญี่ปุ่น

ถ้าได้มาเช่ารถยนต์แล้วขับในญี่ปุ่น ขอบเขตที่สามารถท่องเที่ยวได้ก็จะกว้างขวางขึ้นในทันที ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในส่วนลึกของหุบเขาที่เดินทางไปได้ยาก หรือสถานที่ที่รถไฟฟ้าหรือรถบัสเข้าไม่ถึงก็สามารถเดินทางไปได้อย่างสบายๆ ในคราวนี้ เราจะมาแนะนำวิธีการเช่าและคืนรถยนต์ในญี่ปุ่นที่ดูทีแรกอาจจะเข้าใจได้ยากให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้แบบง่ายๆ !

ทั่วประเทศ

เคล็ดลับ

PIXTA

สำหรับการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ถ้าเรามีรถเช่าแล้วล่ะก็ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มขอบเขตการเดินทางได้กว้างขึ้น แต่ยังสะดวกเป็นอย่างมากในเวลาที่ต้องนำสัมภาระติดตัวไปมากๆ พร้อมเดินทางไปด้วย แต่ก็น่าจะมีหลายคนที่กำลังคิดว่า "ก็อยากเช่ารถมาขับอยู่นะ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเช่ายังไง" อยู่ใช่ไหมล่ะ?

อันที่จริงแล้ว ถ้าได้อ่านข้อมูลหรือคู่มือให้ดีก่อนล่วงหน้าแล้วล่ะก็ เราจะสามารถเช่ารถได้ง่ายกว่าที่คิด และทำให้การเดินทางเป็นไปตามความตั้งใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น ในคราวนี้ เราจะมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเช่าและคืนรถยนต์ในญี่ปุ่น ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในการขับขี่ และวิธีรับมือเวลาเจอปัญหาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบจาก Nippon Rent-A-Car (ニッポンレンタカー) บริษัทรถเช่ารายใหญ่ที่หาตัวจับได้ยากในญี่ปุ่นที่ได้ทุ่มกำลังไปกับการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยให้ทุกท่านได้เขาใจอย่างง่ายๆ

พอได้อ่านบทความนี้ ก็ขอให้ท่านได้ลองมาเช่ารถยนต์ในญี่ปุ่นไปขับขี่กันดูนะ!

(บทความนี้ร่วมกันเขียนกับทาง Nippon Rent-A-Car Service, Inc.

 

【สารบัญตามหัวข้อต่อไปนี้】

A. สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการเช่ารถ

B. วิธีการเช่ารถ

C. วิธีการคืนรถเช่า

D. ― บทสัมภาษณ์ Nippon Rent-A-Car ― ในหัวข้อ "สถานการณ์การเช่ารถโดยชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานี้"

E. เส้นทางขับขี่รถเช่า (ชานเมืองโตเกียว)

F. คู่มือ/ข้อปฏิบัติเวลาขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่น

 

A. สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการเช่ารถ

ถ้าจะขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนล่วงหน้า

●ใบอนุญาตที่สามารถทำการขับขี่รถยนต์ได้ในประเทศญี่ปุ่น

มีดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

1. ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
2. ใบขับขี่ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมบนท้องถนน
3. ใบขับขี่ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ฯลฯ (ประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ และเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่มีระบบใบอนุญาตขับขี่ในมาตรฐานที่เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น)

(*เฉพาะเอกสารที่แนบบทแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยผู้ที่ได้รับการกำหนดตามกฎระเบียบของรัฐบาล)

ยกตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศไต้หวันจำเป็นต้องใช้ "ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์" ของประเทศตนเอง + "เอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น" ทั้งหมด 2 อย่าง ซึ่งอย่างหลังจะแบ่งออกเป็นกรณีที่เอกสารถูกทำขึ้นในประเทศไต้หวัน (สมาคมความสัมพันธ์ไต้หวันญี่ปุ่น) และทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานตัวแทนวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทเปประจำประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ หรือ JAF (สถานที่ประกอบการ/สำนักงานสาขาในประเทศญี่ปุ่นของนิติบุคคลสมาพันธ์ยานยนต์ญี่ปุ่น)) ขอแนะนำให้เช็คให้ดีว่าขอเอกสารมาตามที่ต้องใช้แล้ว อีกทั้ง สมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน คือใช้ "ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์" ของประเทศตนเอง + "เอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น *เฉพาะเอกสารที่แปลโดยผู้ที่ได้รับการกำหนดตามกฎระเบียบของรัฐบาล" ก็เพียงพอแล้ว

นอกจากนั้น ถ้ามี 1 และ 2 ก็ไม่มีปัญหา แต่สำหรับรายละเอียดขอให้ตรวจสอบได้จากกรมคมนาคมของประเทศตนเอง

นอกจากนี้ ยังอาจมีการขอให้แสดงพาสปอร์ต ขอให้พกติดตัวไว้ด้วย

 

 

B. วิธีการเช่ารถ

การเช่ารถในประเทศญี่ปุ่นนั้นโดยทั่วไปจะต้องจองล่วงหน้า ถ้าไปที่ร้านโดยไม่จองล่วงหน้าอาจจะไม่สามารถเช่ารถได้ ดังนั้น ขอให้จองล่วงหน้าก่อนไปเช่า

 1. จอง

●จองผ่านอินเทอร์เน็ต

Nippon Rent-A-Car นั้นนอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังรองรับทั้งภาษาจีนดั้งเดิม ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี ทำให้สามารถจองผ่านทางนี้ได้ไม่ยาก เริ่มจากลงทะเบียนแอคเคาท์ จากนั้น เพียงแค่ป้อนข้อมูลร้านที่จะเช่า รุ่นรถ วัน-เวลาที่ต้องการเช่ารถจริงๆ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำก็เป็นอันเรียบร้อย

เว็บไซต์:www.nrgroup-global.com/tw/ (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์:www.nrgroup-global.com/en/ (ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์:www.nipponrentacar.co.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)

●จองผ่านโทรศัพท์

สามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้เช่นกัน ซึ่งก็เหมือนกับการจองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยให้บอกข้อมูลที่จำเป็นอย่างร้านที่จะเช่า รุ่นรถ วัน-เวลาที่ต้องการเช่ารถจริงๆ ฯลฯ ด้วยปากเปล่า เพียงแต่จะรองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น ช่วงเวลาก็ถูกกำหนดไว้ด้วย (เฉพาะวันธรรมดาเวลา 9:00 -17:00 น.) ดังนั้น เราขอแนะนำให้จองผ่านอินเทอร์เน็ตดีกว่า

เบอร์โทรศัพท์: +81-3-6859-6234 (จากนอกประเทศญี่ปุ่น), 03-6859-6234 (จากในประเทศญี่ปุ่น) 

 

 

2. วิธีการเช่ารถจริงๆ ที่ร้าน

ไม่ว่าจะจองผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ ก็จะเป็นรูปแบบการเช่ารถยนต์ที่ร้านทั้งสิ้น

เราจะแนะนำขั้นตอนแบบละเอียดๆ ไปทีละลำดับ ยังไงก็ลองนำไปประกอบการตัดสินใจกันดูนะ อย่างไรก็ตาม ร้านเช่ารถจะเก็บรถที่ท่านได้จองไว้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น ถ้าท่านอาจมาสายหรืออย่างไรก็ขอให้ติดต่อมาหาทางร้านก่อนด้วย

●เข้าร้าน

เข้ามายังร้านที่ได้จองรถไว้ แล้วบอกรายละเอียดการจอง กล่าวให้ชัดเจนก็คือบอกชื่อผู้จอง และจองรถไว้ตั้งแต่เวลาไหนก็เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม บางร้านอาจต้องปฏิบัติตามคู่มือเป็นภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้น

แสดงใบขับขี่และเอกสารที่จำเป็น

พนักงานของทางร้านจะขอให้ท่านแสดงใบขับขี่และพวกเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็ขอให้ท่านมอบเอกสารดังกล่าวให้กับทางพนักงานไป

มีบัตร ETC หรือไม่

ทางด่วนของญี่ปุ่นนั้นมีค่าใช้จ่าย และเมื่อจะเดินทางไปไกลๆ ก็แทบจะต้องใช้อยู่ตลอด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาด้วย ถ้าเราได้เช่าบัตร ETC ที่ชำระเงินได้อัตโนมัติก็จะสะดวกสบายมาก ในทางกลับกันถ้าไม่ได้เช่าบัตร ETC ก็จะต้องรับบัตรผ่านที่ปากทางด่วน แล้วไปชำระค่าผ่านทางที่จุดชำระเงิน อีกทั้ง ยังต้องสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นและใช้เงินสดในการชำระเงิน ถ้าไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับวิธีนี้หรือคนที่ไม่ใช้ทางด่วน ก็ขอให้เช่าบัตร ETC มาใช้จะดีกว่า เมื่อไม่พบปัญหาอะไรก็เซ็นชื่อได้เลย

ชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงด้วยบัตรเครดิต โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการชำระเงินล่วงหน้า แต่ในส่วนที่ใช้บัตร ETC จะต้องชำระเงินย้อนหลังด้วย ขอให้ระมัดระวังตรงจุดนี้

ข้อควรระวังในการขับขี่

Nippon Rent-A-Car นั้น จะมีพนักงานที่คอยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้ตามคู่มือที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละร้านเป็นภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาอังกฤษ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการขับขี่นั้นสามารถถามคำถามทีหลังในตอนที่ได้ขับรถจริงๆ ได้ แต่ถ้าตรงจุดนี้มีอะไรที่ไม่เข้าใจล่ะก็ให้ถามคำถามไปเลย เขาจะคอยตอบให้อย่างเป็นมิตรเลยล่ะ

อธิบายเกี่ยวกับประกัน

เข้าสู่ช่วงอธิบายเกี่ยวกับประกันในการขับขี่รถยนต์ เรื่องนี้สำคัญมาก ขอให้ตรวจสอบให้ดี อีกทั้ง ประกันที่ถูกเขียนเป็นภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาอังกฤษ หรือพวกแผ่นพับรายละเอียดข้อควรระวังเวลาขับขี่ก็จัดเตรียมไว้ในแต่ละร้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดจากพวกนี้ดูด้วย ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เซ็นชื่อได้เลย

[แผ่นพับต่างๆ ของ Nippon Rent-A-Car]

Nippon Rent-A-Car นั้น จะมี "คำแนะนำเกี่ยวกับรถเช่า (租車指南)" ที่ระบุพวกข้อควรระวังเวลาขับขี่เอาไว้ และ "ตารางราคา" ที่ช่วยให้ทราบราคาและจุดเด่นรถวางไว้ที่ร้าน แม้จะเป็นเรื่องที่ฟังมาแล้วรอบหนึ่ง แต่ก็สามารถมาตรวจสอบได้อีกครั้ง มันจะมีประโยชน์ในภายหลังแน่ๆ ดังนั้น ขอให้หยิบติดมือไปด้วย

อธิบายเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับรถเช่านั้น ท่านสามารถเลือกวิธีคืนรถได้ระหว่างเติมน้ำมันให้เต็มแล้วค่อยคืน หรือชำระเงินย้อนหลังตามระยะทางที่วิ่ง ถ้าท่านเลือกวิธีเติมน้ำมันแล้วค่อยคืน พนักงานจะอธิบายเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางร้าน ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งจากแผนที่ ส่วนวิธีเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันนั้นถูกเขียนไว้ใน "คำแนะนำเกี่ยวกับรถเช่า" อยู่แล้ว ลองตรวจสอบดูทีหลังได้

 

●การส่งมอบรถยนต์

ตรวจสอบรอยขีดข่วนบนตัวรถ

พนักงานจะนำรถมาให้ท่าตรวจสอบรอยขีดข่วนบนตัวรถไปพร้อมๆ กับพนักงาน ถ้าหากท่านพบรอยขีดข่วนที่ทางพนักงานยังไม่ได้ตรวจสอบ ก็ขอให้แจ้งให้ทางพนักงานทราบ ณ ตรงนั้นเลย ถ้าท่านไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนล่ะก็ อาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังก็เป็นได้

ถ้าไม่พบปัญหาอะไร ก็ให้เซ็นชื่อที่ใบตรวจสอบได้เลย

เข้าไปยังที่นั่งคนขับและฟังคำบรรยายเกี่ยวกับวิธีขับขี่รถยนต์

พนักงานจะสอนวิธีสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบการทำงานพื้นฐานให้ ซึ่งโดยพื้นฐานก็เหมือนรถยนต์เกียร์ออโต้ทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างอะไรสักเท่าไร แต่ที่ญี่ปุ่นจะขับรถทางฝั่งซ้าย รถโดยมากเลยมีพวงมาลัยทางด้านขวา ถ้าท่านมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ให้สอบถามไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจ

ติดตั้งบัตร ETC

กรณีที่เช่าบัตร ETC มาแล้ว พนักงานจะติดตั้งบัตรให้ในอุปกรณ์ทางด้านหน้า เพียงแต่ว่าถ้าท่านไปดึงบัตรออกมาจากอุปกรณ์นี้ ก็จะเหมือนกับว่าไม่มีบัตร ETC อยู่เลย ขอให้ระมัดระวังให้ดี

ตั้งค่าภาษาระบบนำทางรถยนต์

 

Nippon Rent-A-Car นั้นได้ติดตั้งระบบนำทางรถยนต์ที่รองรับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีเอาไว้ ซึ่งระบบนี้ทางพนักงานก็จะดำเนินการให้ ท่านสามารถเลือก "English" เพื่อใช้ภาษาอังกฤษได้เลย

กรณีที่มีเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบขึ้นรถมาด้วยก็ต้องให้นั่งคาร์ซีท

ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น กรณีที่มีเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบขึ้นรถมาด้วย จะต้องติดตั้งที่นั่งคาร์ซีทตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ (ยกเว้นรถบัสและแท็กซี่) สมมติว่ามีเด็ก 2 ขวบและ 5 ขวบมาด้วยกัน ก็ต้องเตรียมที่นั่งคาร์ซีทไว้ทั้งหมด 2 ที่ พนักงานจะเป็นคนติดตั้งให้ ท่านก็ต้องให้เด็กนั่งในคาร์ซีทอยู่เสมอ

วิธีชาร์จโทรศัพท์มือถือ

สายแจ็คสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ โดยมากจะใส่อยู่ในช่องเก็บของฝั่งที่นั่งข้างคนขับ ถ้าต้องการชาร์จแบตก็ให้เสียบสายไว้เลย อีกทั้ง สำหรับรถบางรุ่นจะสามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือผ่านลำโพงในรถยนต์ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะกล่าวถึงในภายหลังด้วย แต่ผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั้นห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเป็นอันขาด เพราะถือเป็นการละเมิดกฎหมายจราจร และจะต้องถูกคิดค่าปรับด้วย ขอให้ระมัดระวังให้ดี

●ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางได้เลย!

เมื่อเตรียมและตรวจสอบทุกอย่างดีแล้ว ก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วล่ะ! อย่างไรก็ตาม การขับขี่นี้อาจจะเป็นการขับขี่ครั้งแรกในที่ที่ไม่ค่อยคุ้นชินสำหรับหลายๆ ท่าน ก็ขอให้ใส่ใจเรื่องการขับขี่ให้มากกว่าทุกที และคอยหยุดพักผ่อนบ้างเป็นพักๆ อีกทั้ง ระบบนำทางรถยนต์ของญี่ปุ่นจะถูกห้ามควบคุมในระหว่างการขับขี่ ขอให้ตั้งค่าต่างๆ ให้เรียบร้อยล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

 

C. วิธีการคืนรถเช่า

ลำดับต่อไป เราขออธิบายเกี่ยวกับวิธีการคืนเช่าที่ร้านเช่ารถ นอกจากนี้ ถ้าหากปล่อยให้ล่วงเลยเวลากำหนดการคืนรถ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาด้วย ดังนั้น ขอให้เผื่อเวลาไว้ก่อนไปคืนรถจะดีกว่า

จอดรถในพื้นที่จอดรถของทางร้าน

ในกรณีที่มีพนักงานมาช่วยนำทาง ก็ให้ขับไปจอดรถตามที่แนะนำ แต่ในกรณีที่พนักงานกำลังรับรองลูกค้าคนอื่นอยู่แล้วไม่สามารถออกมาได้ ก็ให้นำรถไปจอดไว้ในที่ที่ขับออกมาตอนที่มาเช่า ดับเครื่อง ลงจากรถ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานของทางร้าน

 

ระหว่างที่ท่านรออยู่ที่ร้าน พนักงานก็จะเช็คว่าน้ำมันเต็มถังหรือไม่ (กรณีที่ชำระตามระยะทาง ก็จะเช็คระยะที่วิ่ง) รวมถึงเช็คว่ามีรอยขีดข่วนใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า ถ้ามีพนักงานหลายคน ก็จะทำการเช็คในระหว่างที่ดำเนินการคืนรถเลย

ชำระค่าบัตร ETC

กรณีที่ได้ใช้บัตร ETC ที่ทางด่วน ก็ให้ชำระเงินค่า ETC ในส่วนที่ใช้งานไป ซึ่งจะชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดก็ได้

ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นอันว่าเรียบร้อย!

ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมัน รอยขีดข่วน เป็นพิเศษ การคืนรถเช่าก็จะเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้!

 

D. "สถานการณ์การเช่ารถโดยชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานี้"

― บทสัมภาษณ์ Nippon Rent-A-Car ―

ในคราวนี้ เราได้สัมภาษณ์คุณฮารุยามะ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการเช่า สำนักงานใหญ่กิจการร้านค้า คิตะคันโต (Kitakanto) ของ Nippon Rent-A-Car เกี่ยวกับสถานการณ์การเช่ารถโดยชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานี้ โดยได้รับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์อย่างเต็มที่

Q.สถานการณ์การใช้บริการของชาวต่างชาติในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ?

A.ด้วยความกรุณาของทุกท่านทำให้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยครับ

อันที่จริงแล้ว พื้นที่ในความรับผิดชอบ (คิตะคันโต) ของผมเมื่อเทียบกับปีก่อนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 300% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมากเลยทีเดียว ประเทศที่มีผู้มาใช้บริการเยอะๆ ก็น่าจะเป็นฮ่องกง ไทย สหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งสำหรับพวกเราแล้วถือว่าเป็นผลลัพธ์จากการค่อยๆ ดำเนินการดึงลูกค้าขาเข้าด้วย เป็นอะไรที่น่าดีใจจริงๆ ครับ

Q.ร้านที่ยอมรับชาวต่างชาติมีร้านไหนบ้างครับ?

A.สำหรับ Nippon Rent-A-Car แล้วไม่ว่าจะร้านไหนก็ OK ทั้งนั้นครับ

ในบรรดาร้านเหล่านั้น ก็มีสถานีที่รถไฟชินคันเซ็นวิ่งมาเทียบสถานี นอกจากนั้นก็มักจะมีคนที่มาเช่าตามสถานีท่องเที่ยวอยู่หลายคนเลยครับ ถ้ายกตัวอย่างก็สถานีท่องเที่ยวขึ้นชื่ออย่าง "คินุงาว่า (Kinugawa)" และ "นิกโก้ (Nikko)" ในคิตะคันโต มีผู้มาใช้บริการมากมายเลยครับ

Q.ในบรรดาร้านเช่ารถที่มีอยู่มากมาย คุณคิดว่าจุดแข็งของ Nippon Rent-A-Car คืออะไรครับ?

A.เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ออริจินัลของบริษัทเราเองที่ใช้งานได้ในระดับโลก ซึ่งมีชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมากครับ

เรื่องนี้เองก็เป็นเพราะความกรุณาของทุกท่าน ทำให้มันได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างดีเลยครับ อีกทั้ง แม้ว่าในปัจจุบันจะเปิดให้ใช้งานในภาษาจีนดั้งเดิม ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี แต่ในอนาคต เราก็พิจารณาว่าจะทำให้รองรับภาษาอื่นเพิ่มเติมไปด้วยครับ

นอกจากนี้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เรายังได้จัดเตรียมไกด์นำเที่ยวรอบๆ ไว้ด้วย ซึ่งพวกเขาจะคอยแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ด้วยครับ

Q.คุณมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจในอนาคตไหมครับ?

A.เราคิดไว้ว่าถ้าทำได้ก็จะทำงานร่วมกับหลายๆ บริษัท แล้วก็จะลองเสนอพวกแพลนการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยการใช้รถเช่าครับ

ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 เป็นต้นมา เรามีกำหนดการที่จะฟื้นฟู "SL (SL หมายถึง รถไฟไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินที่เคยวิ่งอยู่ในเมื่อก่อน)" ของรถไฟโทบุ (Tobu Railway) สายคินุงาว่าในพื้นที่นิกโก้-คินุงาว่า โดยแพลนรถเช่าที่สามารถใช้งาน "SL" นี้ได้ด้วย แม้จะอยู่ในขั้นตอนการวางแผนแต่เราก็ได้ดำเนินการอยู่เพื่อหวังที่จะทำให้เป็นจริงขึ้นมา

Q.สุดท้ายนี้ มีข้อควรระวังอะไรเวลาที่ชาวต่างชาติจะมาใช้งานรถเช่าบ้างไหมครับ?

A.ถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลา เราก็อยากให้รับฟังคำอธิบายจากทางร้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

เพราะไม่ว่ายังไง การมาขับขี่ที่นี่ก็เป็นการขับขี่รถยนต์ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน เราก็พอจะเข้าใจว่าทุกท่านไม่ค่อยมีเวลานักเพราะมาท่องเที่ยว แต่พวกเราก็ต้องขอใช้เวลาในการอธิบายที่ร้าน อีกทั้ง กล่าวให้ชัดเจนก็คือเราได้แนะนำข้อมูลพวกสถานที่ใกล้เคียงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมรูปถ่ายจริงๆ ให้เห็นภาพด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่อุบัติเหตุที่ลดลงจริงๆ เพื่อตัวลูกค้าเอง เราเลยอยากจะขอร้องในเรื่องนั้นครับ

 

"จบการสัมภาษณ์"

ในบรรดาร้านเช่ารถที่มีอยู่มากมายทั่วญี่ปุ่น Nippon Rent-A-Car ก็ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่จนหาตัวจับยาก นอกจากความพยายามระดับองค์กรในการทุ่มเทให้กับดึงลูกค้าขาเข้าแล้ว ในท้ายที่สุดการรับรองลูกค้าโดยตรงในสถานที่จริงด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ช่วยลดอุบัติเหตุและนำไปสู่ความนิยม อย่างไรก็ตาม การรับรองที่สุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตรนั้นเป็นอะไรที่ตราตรึงใจมาก

ตามเมืองใหญ่สำคัญๆ ทั่วญี่ปุ่นและแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีร้านเช่ารถอยู่มากมาย แต่จากทั้งหมดนั้น เหตุผลที่เราแนะนำ Nippon Rent-A-Car ก็เพราะผลลัพธ์จากการทุ่มกำลังทั้งบริษัทไปกับการดึงลูกค้าขาเข้า "ความเป็นมิตรและเข้าใจง่าย" ที่สื่อถึงกันในสถานที่จริงโดยไปอยู่บนจุดยืนเดียวกับลูกค้าถือเป็นจุดสำคัญ ถ้าท่านจะมาใช้บริการรถเช่า ก็ขอให้มาใช้บริการ Nippon Rent-A-Car แล้วสนุกกันให้เต็มที่ไปเลย!

ผู้สนับสนุน / Nippon Rentacar Service Co,.Ltd. (ニッポンレンタカーサービス株式会社)

"มีข้อมูลต้อนรับสุดคุ้ม!"

เว็บไซต์: www.nrgroup-global.com/en/

เว็บไซต์: www.nrgroup-global.com/tw/ (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์: www.nipponrentacar.co.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)

 

E. เส้นทางขับขี่รถเช่า (ชานเมืองโตเกียว)

ต่อไปเราจะมาแนะนำเส้นทางขับขี่รถกรณีที่ได้เช่ารถมาแล้วจริงๆ คราวนี้เป็นเส้นทางขับขี่เมื่อเดินทางมาจากสนามบินฮาเนดะ ซึ่งเป็นสถานีตั้งต้นของการเดินทาง แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่เดินทางไปได้ยากถ้าใช้รถไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะก็เราก็สามารถเดินทางไปได้ตามใจเราเองเลย!

"เส้นทางขับขี่รถยนต์แบบไปเช้าเย็นกลับที่จะได้ข้ามอ่าวโตเกียวจากสนามบินฮาเนดะ แล้วมาช็อปปิ้ง ลิ้มลองอาหาร และสนุกไปกับการสัมผัสบรรดาสัตว์ที่ชิบะ"

(C)ฟาร์มมาเธอร์ (マザー牧場)

<เส้นทางขับขี่>

1. ออกเดินทางจาก Nippon Rent-A-Car "สำนักงานสาขาฮาเนดะ" → 2. Tokyo Bay Aqua-Line → 3. Kisarazu Outlet → 4. Mother Farm → 5. Kamogawa Sea World → 6. Tokyo Bay Aqua-Line → 7. คืนรถที่ Nippon Rent-A-Car "สำนักงานสาขาฮาเนดะ"

* ถ้าเป็น Nippon Rent-A-Car ท่านจะคืนรถที่สำนักงานสาขาอื่นก็ได้ (แต่ว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

1. ออกเดินทางจาก Nippon Rent-A-Car "สำนักงานสาขาฮาเนดะ"

ร้านสาขานี้เป็นสาขายอดนิยมที่ขึ้นชื่อว่าเดินทางได้สะดวกมากเพียงประมาณ 10 นาทีจากสนามบินฮาเนดะ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการรับส่งที่สนามบินและบริการอื่นๆ เรียกได้ว่าร้านรถเช่าที่สะดวกมากๆ

[ข้อมูลเกี่ยวกับ Nippon Rent-A-Car "สำนักงานสาขาฮาเนดะ"]

เวลาเปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การเดินทาง: จากสถานี "Haneda Airport Domestic Terminal" นั่งรถด่วน Keikyu Airport Line Airport Express เป็นเวลา 7 นาที ลงรถที่ "สถานี Otorii" เดินเท้าจากประตูตะวันออก 2 นาที

ที่ตั้ง: 1-2-6 Haneda, Ota-ku, Tokyo (Google Map)

เบอร์โทรศัพท์: 03-3745-1190

เว็บไซต์: www.nrgroup-global.com/en/branch.php?id=371

เว็บไซต์: www.nrgroup-global.com/tw/branch.php?id=371 (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์: sasp.mapion.co.jp/b/nrs/info/512479/?BT3=selectReserveOfficeWithRecommendation&teikei_cd=&ret=3 (ภาษาญี่ปุ่น)

2. Tokyo Bay Aqua-Line

PIXTA

Tokyo Bay Aqua-Line คือทางด่วนที่เชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองคาวาซากิ (Kawasaki) จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียว และเมืองคิซาราสุ (Kisarazu-shi) จังหวัดชิบะ (Chiba) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงโตเกียวโดยข้ามผ่านอ่าวโตเกียว แม้ว่าฝั่งคาวาซากิจะต้องมุดเข้าอุโมงค์ใต้น้ำ แต่ฝั่งคิซาราสุจะวิ่งอยู่เหนืออ่าวโตเกียว ลมทะเลมันทำให้รู้สึกดีมากเลยนะ!

3. Mitsui Outlet Park Kisarazu

เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในย่านโตเกียว-คานากาว่า-ชิบะ ที่มีร้านอาหารและร้านค้านับ 250 ร้านเรียงรายอยู่ในพื้นที่สุดกว้างใหญ่ ซึ่งเดินทางมาได้โดยลงจาก "Kisarazu Kaneda IC" ประมาณ 15 นาที นอกจากช็อปปิ้งแล้วยังมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย! แล้วยังอยู่ในช่วงจัดแคมเปญ (ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์) ที่ถ้าได้เช่ารถกับทาง Nippon Rent-A-Car ก็จะได้รับบัตรกำนัลช็อปปิ้งมูลค่า 1,000 เยนไปเลย! นำไปใช้กันดูนะ!

[ข้อมูลเกี่ยวกับ Mitsui Outlet Park Kisarazu]

เวลาเปิดทำการ: ร้านค้า 10:00 - 20:00 น. (เวลาเปิดประตู 9:30 น.), ร้านอาหาร 11:00 - 21:00 น. (สั่งอาหารได้ถึง 20:30 น.), ฟู้ดคอร์ท 10:30 - 21:00 น. (สั่งอาหารได้ถึง 20:30 น.)

วันหยุด: ไม่กำหนด

การเดินทาง: นั่งรถยนต์จาก "Tokyo Bay Aqua-Line - Kisarazu Kaneda IC (東京湾アクアライン・木更津金田IC)" ประมาณ 15 นาที

ที่ตั้ง: 3-1-1 Kanedahigashi, Kisarazu-shi, Chiba (Google Map)

เบอร์โทรศัพท์: 0438-38-6100

เว็บไซต์: www.31op.com/kisarazu/english/

เว็บไซต์: www.31op.com/kisarazu/tw/ (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์: www.31op.com/kisarazu/ (ภาษาญี่ปุ่น)

4. Mother Farm

(C) ฟาร์มมาเธอร์

แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในคาบสมุทรโบโซ (Bōsō Peninsula) จังหวัดชิบะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรดาสัตว์มากมาย อย่างเช่น แกะและอัลปาก้า เป็นต้น พื้นที่สุดกว้างใหญ่แผ่ไปทั่วพื้นที่ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้อย่างลาเวนเดอร์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมของทุกปี) และพิทูเนีย (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกันยายนของทุกปี) เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีอาหารจากฟาร์มที่ไม่เหมือนที่ใดให้เลือกลิ้มลองมากมาย! เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยากให้หาโอกาสแวะมาเยือนเพราะท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับมันตลอดทั้งปีเลย

[ข้อมูลเกี่ยวกับ Mother farm]

เวลาเปิดทำการ: (เดือนกุมภาพันธ์- พฤศจิกายน) วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ: 9:00 - 17:00 น. / วันธรรมดา: 9:30 - 16:30 น. (เดือนธันวาคม - มกราคม) วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ: 9:30 - 16:00 น. / วันธรรมดา: 10:00 - 16:00 น. (ช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ ช่วงวันหยุดฤดูร้อน และช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปิดทำการตามเวลาของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

วันหยุด: วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2017 / วันที่ 9 - 12 มกราคม 2018 / วันที่ 16-18 มกราคม 2018

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ (นักเรียนม.ต้นขึ้นไป) 1,500 เยน / เด็ก (4 ขวบ - นักเรียนประถม) 800 เยน

การเดินทาง: "Tokyo Bay Aqua-Line - Kisarazu Kaneda IC" ผ่าน "Tateyama Expressway (館山自動車道)" / นั่งรถยนต์มาจาก "Kisarazu Minami IC (木更津南IC)" ประมาณ 30 นาที

ที่ตั้ง: 940-3 Tagura, Futtsu-shi, Chiba (Google Map)

เบอร์โทรศัพท์: 0439-37-3211

เว็บไซต์: www.motherfarm.co.jp/en/

เว็บไซต์: www.motherfarm.co.jp/cn/ (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์: www.motherfarm.co.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)

5. Kamogawa Sea World

ศูนย์สันทนาการทางทะเลแบบครบวงจรในเมืองคาโมงาว่า ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรโบโซ ในนี้มีการแสดงจากวาฬเพชฌฆาตที่ขึ้นชื่อ สภาพร่างใหญ่ๆ ของมันตอนที่กระโดดขึ้นมาจากผิวน้ำนั้นเป็นอะไรที่ตระการตามาก! อีกทั้ง ยังมีโลมาเบลูก้าและโชว์สิงโตทะเลที่เป็นที่นิยมอยู่อีก นอกจากนี้ ยังสามารถมาสัมผัสไปกับสัตว์ทะเลได้อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่แนะนำสำหรับผู้ที่มากันเป็นครอบครัวรวมถึงคู่รักด้วย

[ข้อมูลเกี่ยวกับ Kamogawa Sea World]

เวลาเปิดทำการ: 9:00 - 16:30 น. (แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางการ)

วันหยุด: ไม่กำหนดวันหยุดตายตัว

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ (นักเรียนม.ปลายขึ้นไป) 2,800 เยน / เด็ก (4 ขวบ - นักเรียนม.ต้น) 1,400 เยน / อายุ 65 ปีขึ้นไป (ต้องแสดงเอกสารที่บ่งบอกอายุได้) 2,100 เยน

การเดินทาง: มาจาก "ทางด่วนทาเทยามะ - Kimitsu IC (君津I.C)" ผ่านทาง "Boso Skyline (房総スカイライン) - ถนนเก็บค่าผ่านทาง Kamogawa (鴨川有料道路)" โดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง

ที่ตั้ง: 1464-18 Higashicho, Kamogawa-shi, Chiba (Google Map)

เบอร์โทรศัพท์: 04-7093-4803

เว็บไซต์: www.kamogawa-seaworld.jp/english/

เว็บไซต์: www.kamogawa-seaworld.jp/tchinese/ (ภาษาจีนดั้งเดิม)

เว็บไซต์: www.kamogawa-seaworld.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)

6. Tokyo Bay Aqua-Line

PIXTA

ที่ Aqua-Line ขากลับ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับพระอาทิตย์ตกและทิวทัศน์ยามค่ำคืนตามเวลาที่ขับรถผ่านมา อีกทั้ง ถ้าจะแวะมาจุดพักรถ "Umihotaru (海ほたる)" ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดพักรถที่ลอยอยู่บนทะเล แล้วค่อยๆ พักชมวิว หรือดื่มด่ำไปกับอาหารก็แนะนำเช่นกัน จากตรงจุดนี้ก็เหลืออีกแค่นิดเดียวแล้ว ยังไงก็ขอให้อย่าประมาทและใส่ใจในการขับขี่ปลอดภัยจนกว่าจะไปถึงจุดหมายนะ!

7. คืนรถที่ Nippon Rent-A-Car "สำนักงานสาขาฮาเนดะ"

เมื่อได้นำรถเช่ามาคืนที่ร้าน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการขับรถในครั้งนี้ นอกจากนี้ ถ้ามี Nippon Rent-A-Car อยู่ใกล้ๆ โรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก ก็สามารถนำไปคืนที่นั่นได้เช่นกัน แต่สำหรับบางสาขาอาจจะไม่สามารถนำไปคืนได้ ยังไงก็ขอให้แจ้งไปที่สาขานั้นๆ ล่วงหน้าก่อน อีกทั้ง ยังอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง? สำหรับเส้นทางในคราวนี้ถ้าเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าล่ะก็ ด้วยเวลาคงไม่สามารถไปได้ครบทุกที่ อีกทั้ง การเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพจาก "Tokyo Bay Aqua-Line" หรือจุดพักรถ "อุมิโฮตารุ" นั้นก็สามารถทำได้เพราะมาด้วยรถยนต์นี่แหละ

นอกจากนี้ Nippon Rent-A-Car ยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ยังไงก็ขอให้ลองนำวิธีเพลิดเพลินด้วยรถเช่าไปใส่ลงในแพลนการเดินทางกันดูนะ! รับรองว่าท่านจะต้องตกตะลึง และได้พบเจออะไรใหม่ๆ มากกว่าที่จินตนาการไว้อย่างแน่นอน!

 

F. คู่มือ/ข้อปฏิบัติเวลาขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่น

เมื่อขับขี่รถยนต์จริงๆ เราต้องวิ่งไปตามกฎที่แตกต่างจากประเทศตนเอง เราจะแนะนำข้อปฏิบัติเวลาขับรถในญี่ปุ่นที่สำคัญๆ ให้กับทุกท่าน

「ข้อปฏิบัติเวลาขับรถ」

ที่ญี่ปุ่นนั้น มีข้อควรระวังเวลาขับรถที่ต่างจากประเทศของตัวท่านเองอยู่หลายอย่างเช่นการวิ่งฝั่งซ้าย หัวข้อต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

●รถยนต์ต้องวิ่งฝั่งซ้าย

รถยนต์ (รวมถึงมอเตอร์ไซค์) ต้องวิ่งฝั่งซ้าย แม้แต่รถจักรยานก็ต้องวิ่งฝั่งซ้ายเช่นกันซึ่งถือเป็นกฎพื้นฐาน แล้วด้วยความที่มีถนนที่ไม่มีทางเท้าต่างระดับอยู่มาก ถนนเช่นนั้นขอให้ระมัดระวังคนเดินเท้าและรถจักรยานเป็นพิเศษ

●ให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าก่อน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องระวังเป็นพิเศษ ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีกฎการจราจรที่ให้ความสำคัญกับผู้อ่อนแอมาก่อน ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าหรือรถจักรยานมากกว่ารถยนต์ ขอให้รอจนกว่าพวกเขาจะข้ามถนนไปเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขับรถวิ่งต่อไป

●การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเป็นการละเมิดกฎหมายจราจร

การใช้หรือควบคุมโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถถือเป็นการละเมิดกฎหมายจราจรทั้งสิ้น แล้วจะต้องถูกคิดเงินค่าปรับ ถ้าท่านจำเป็นต้องสนทนาโทรศัพท์จริงๆ ก็ขอให้เปิดไฟฉุกเฉินทีนึงแล้วจอดรถให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยไปโทรศัพท์ แต่จะมีเขตห้ามจอดรถอยู่ด้วย ขอให้ระมัดระวัง อีกทั้ง การควบคุมระบบนำทางรถยนต์ระหว่างที่ขับรถอยู่ก็เป็นเรื่องที่ห้ามทำเช่นกัน

●เครื่องหมายจราจรไม่รองรับภาษาต่างประเทศ

เครื่องหมายจราจรที่ต้องคอยดูระหว่างที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนั้นไม่รองรับภาษาต่างประเทศใดเป็นพิเศษ ขอให้จำเครื่องหมายจราจรพื้นฐานเอาไว้ด้วย

(URL อ้างอิง (กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (国交省 หรือ MLIT): รายการเครื่องหมายจราจร))

เว็บไซต์: www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

●ห้ามดื่มสุราแล้วไปขับรถโดยเด็ดขาด!

การดื่มสุราแม้จะในปริมาณน้อยนิด ก็ห้ามดื่มแล้วไปขับรถอย่างเด็ดขาด ถ้าหากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงมาก

●ก่อนข้ามทางรถไฟต้องจอดรถชั่วคราว

แม้ว่าเครื่องกั้นทางจะยังไม่ปิดลงมา แต่ถ้าเครื่องส่งสัญญาณเตือนดังขึ้นแล้วก็ห้ามวิ่งผ่านไปเด็ดขาด อีกทั้ง ท่านต้องจอดรถชั่วคราวที่เส้นจอดรถก่อนข้ามทางรถไฟ แล้วค่อยวิ่งข้ามไปหลังจากเช็คความปลอดภัยดีแล้ว ถ้าหากไม่ยอมจอดรถก็จะถือว่าละเมิดกฎหมายจราจรเช่นกัน

●การสวมเข็มขัดนิรภัยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

เข็มขัดนิรภัยนั้นไม่เพียงแต่คนขับรถหรือคนที่นั่งข้างคนขับเท่านั้น แต่ผู้ที่นั่งข้างหลังก็มีหน้าที่ที่ต้องสวมด้วยเช่นกัน

●เด็กที่อายุไม่ถึง 6 ขวบต้องนั่งอยู่ในคาร์ซีท

ในขั้นตอน "วิธีการเช่ารถ" เราก็ได้แนะนำไปแล้วว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เด็กที่อายุไม่ถึง 6 ขวบจะต้องนั่งอยู่ในคาร์ซีท ซึ่งท่านสามารถยืมจากร้านเช่ารถได้ ดังนั้น ขอให้ยืมมาด้วย

●ถนนในเมืองกรุงส่วนใหญ่จะห้ามจอดรถ

บนท้องถนน นอกจากจุดจอดรถบนถนนที่ตั้งมิเตอร์คิดเงินที่ตีกรอบด้วยเส้นสีขาวแล้ว ส่วนใหญ่จะห้ามจอดรถทั้งสิ้น ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกคิดค่าปรับ ต่อให้จะจอดรถไว้เพียงช่วงสั้นๆ ก็ขอให้ไปจอดรถในที่จอดรถ

"สิ่งที่ควรจำเอาไว้"

นอกจากข้อปฏิบัติตามกฎจราจรแล้ว ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีกฎระเบียบอยู่อีกมากมาย ซึ่งเรารวบรวมได้เรื่องเหล่านี้ที่ชาวต่างชาติควรจำเอาไว้เวลาขับรถในญี่ปุ่น ขอให้นำไปประกอบการพิจารณา แล้วสนุกไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยให้เต็มที่ไปเลย

●วิธีการมองลูกศรสีเขียวจากสัญญาณไฟจราจร

เป็นรูปแบบของสัญญาณไฟจราจรที่มักพบเห็นได้ตามทางแยกของถนนใหญ่ๆ ถ้ามีไฟรูปลูกศรสีเขียวที่อยู่ด้านล่างสัญญาณไฟ 3 สี (เขียว เหลือง แดง) สว่างขึ้น ก็หมายความว่าสามารถมุ่งไปตามทางที่ลูกศรชี้ได้เลย อย่างกรณีในรูปแม้ว่าจะมีสัญญาณไฟแดง แต่จากทิศของลูกศรสีเขียวก็แปลว่าสามารถวิ่งตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายได้ แต่ห้ามเลี้ยวขวานะ

●ประเภทของน้ำมัน

โดยทั่วไปก็จะเป็น "สีส้ม=น้ำมันเบนซินทั่วไป" "สีเหลือง=น้ำมันออกเทนสูง" และ "สีเขียว=น้ำมันดีเซล" รถเช่าส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันเบนซินทั่วไป อย่าเติมผิดกันล่ะ ที่สถานีบริการน้ำมันแบบบริการตัวเองนั้น จะใช้วิธีควบคุมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วทำการเติมน้ำมัน ส่วนสถานีบริการน้ำมันแบบมีคนคอยให้บริการเต็มรูปแบบนั้น ให้พูดว่า "Regular (น้ำมันเบนซินทั่วไป) / Hi-Oct (น้ำมันออกเทนสูง) / Keiyu (น้ำมันดีเซล) o mantan de (เต็มถัง), genkin (เงินสด) / card (บัตรเครดิต) de onegaishimasu" ก็เรียบร้อยแล้ว

●ระบบนำทางรถยนต์

Nippon Rent-A-Car นั้น จะติดตั้งระบบนำทางรถยนต์ที่รองรับภาษาจีนและภาษาอังกฤษไว้เป็นมาตรฐาน เพียงแต่ว่าอาจต้องควบคุมด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วย ดังนั้นให้เช็คเบอร์โทรไว้เผื่อสอบถามเพื่อความสะดวกหากจำเป็น ถ้าหากไม่เข้าใจก็ให้เช็คกับทางพนักงานให้ดี

●วิธีใช้ทางด่วน (กรณีใช้บัตร ETC)

ที่ปากทางเข้าทางด่วน ด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือทางออก นั้น เพียงแค่ค่อยๆ ผ่านไปตรงประตู "สำหรับ ETC (ETC専用)" ที่มีพื้นหลังตัวอักษรเป็นสีม่วงด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้ว ส่วนประตู "ทั่วไป (一般)" ที่มีพื้นหลังตัวอักษรเป็นสีเขียวนั้น เป็นทางผ่านกรณีที่ไม่มีบัตร ETC ขอให้ระวังด้วย

●กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้รีบติดต่อไปที่เบอร์ 110 (ตำรวจ) กรณีที่มีผู้บาดเจ็บห้รีบติดต่อไปที่เบอร์ 119 (รถพยาบาล) จากนั้น ให้รีบติดต่อไปหาร้านรถเช่าทันที (ถ้าเป็น Nippon Rent-A-Car ให้ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในคู่มือ) อีกทั้ง การขับรถไปเฉี่ยวชนกับวัตถุเองคนเดียวก็ถือเป็นอุบัติเหตุเช่นกัน ถ้าไม่ติดต่อไปว่าเป็นอุบัติเหตุจะไม่สามารถใช้ประกันได้ ดังนั้น ต่อให้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็ขอให้ติดต่อไปด้วย

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง? การเช่ารถที่ดูเหมือนว่าจะยุ่งยากวุ่นวายนั้น พอได้ลองมาเช่าดูจริงๆ ก็ง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nippon Rent-A-Car นั้น มีคู่มือในหลายภาษาให้ทุกร้าน พนักงานก็เป็นมิตร อีกทั้ง บางร้านยังมีพนักงานที่คอยรับรองเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ด้วย เป็นอะไรที่น่ายินดีจริงๆ

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

เกี่ยวกับนักเขียน

tsunagu
tsunagu Japan
นี่คือแอ็คเคาท์ทางการของ tsunagu japan

ค้นหาร้านอาหาร