อุเมดะ

เคล็ดลับ

เท่านี้ก็ไม่หลงแล้ว! คู่มือ "สถานี Osaka/สถานี Umeda" ละเอียดยิบสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวคันไซ

สถานีโอซาก้า (Osaka) /สถานีอุเมดะ (Umeda) ถือเป็นจุดสำคัญสำหรับท่องเที่ยวในโอซาก้า และยังเป็นย่านช็อปปิ้งและย่านร้านอาหารที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก แต่ด้วยตัวอาคารที่มีความซับซ้อนจนแม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังหลง บทความนี้จะอธิบายโดยใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เท่านี้ก็ไม่หลงทางแล้ว ! ใครที่จะไปโอซาก้า ขอแนะนำให้ลองอ่านเป็นข้อมูลไว้ล่วงหน้านะ

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร