ฮาโกเน่

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

7 ประติมากรรมท่ามกลางธรรมชาติ ณ Hakone Open-air Museum

ณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮาโกเน่ (Hakone Open-air Museum) มีประติมากรรมจำนวนมากถูกจัดแสดงอยู่กลางแจ้ง ทั้งน่าสนใจและดึงดูดเหล่าเด็กๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในวันนี้ เราขอเสนอ 7 ประติมากรรม ณ พิพิธภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัวแห่งนี้

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร