ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

6 ทิวทัศน์บ้านเมืองเก่าแก่อันสวยงามของญี่ปุ่น

ในครั้งนี้จะขอแนะนำ 6 สถานที่ที่สามารถสัมผัสทัศนียภาพบ้านเมืองอันเก่าแก่ในสมัยรุ่งเรืองของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในละแวกที่ไม่ไกลจากตัวเมืองหลวง มาเดินเล่นชมวิวให้ทั่วเมืองพร้อมแวะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปพร้อมกัน

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร