โทโฮคุ

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ออนเซ็นกลางแจ้งวิวสวย 12 แห่งในโทโฮคุที่จะได้ดื่มด่ำไปกับธรรมญาติแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ

โทโฮคุ (東北) เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีธรรมชาติแบบญี่ปุ่นอันเก่าแก่ ในบทความนี้ เราจึงอยากที่จะนำเสนอบ่อออนเซ็นกลางแจ้งวิวสวยในโทโฮคุที่น่าเข้าไปใช้บริการให้ทุกท่านได้รู้จักไปด้วยกัน

Th

สิ่งที่น่าไปสัมผัส

ที่พัก

ช็อปปิ้ง

ค้นหาร้านอาหาร